Valentijnsdag / Valentine's Day

14 februari 2021, 2023, Valentijnsdag / Valentine's Day.

Valentijn is een mannelijke voornaam, een vrouwelijke voornaam en een achternaam, afgeleid van de Romeinse familienaam Valentinus, die is afgeleid van het Latijnse woord valens, wat "sterk en gezond" betekent. Valentijn kan worden beschouwd als een Nederlandse vertaling of bewerking van de namen Valentinus of Valentinianus.
Valentine is a masculine given name, feminine given name, and a surname, derived from the Roman family name Valentinus, which was derived from the Latin word valens, which means "strong and healthy." Valentine can be considered an English translation or adaptation of the names Valentinus or Valentinian.

Overpeinzingen over mijn liefdesleven. Muzings concerning my lovelife.Megan Gallagher

Megan Gallagher, een bijzonder mooie vrouw, an especially beautiful woman.Wikipedia Links 14-02:Valentijnsdag

Valentine's Day
TOP


Het Beste Liefdeslied Ooit / The Best Love Song Ever: Tal Bachman: She's So HighShe's blood, flesh and bones
No tucks or silicone
She's touch smell sight taste and sound
But somehow I can't believe that anything should happen
I know we're right where I belong and nothing's gonna happen, yeah
Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high
High above me
First class, fancy free, she's high society
She's got the best of everything
Why could a guy like me ever really offer?
She's perfect as she can be, why should I even bother, ah ha
Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high
High above me
She comes to speak to me
I freeze immediately
Cause what she says sounds so unreal
Cause somehow I can't believe that anything should happen
I know where I belong and nothing's gonna happen
Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high
High above me
She's so high
High above me


TOP
Relaties / Relationships?

Tja, men kan daar hele series over schrijven, maar als puntje bij paaltje komt, dan is het best eenvoudig schematisch weer te geven. In zes eenvoudige vragen die je zelf eenvoudig, of desnoods ingewikkeld, kunt beantwoorden.
Well, one can write entire series about it, but when push comes to shove, it is quite easy to represent it schematically. In six simple questions that you can answer yourself easily, or if necessary more complicated.

relatiesrelationships"
TOP
Mijn Liefdesleven / My Lovelive

En hoe zat het in de praktijk? Wat gebeurde er allemaal? Niet veel. En wat er precies was zal ik nooit zeggen. Daar ben ik te verlegen voor.

Men kan wel een theoretisch Venn-diagram maken met een cirkel van 'verliefd op' en 'misschien verliefd op mij', met daarin een overlap dus.

And what about that all in practice? What all happened in actuality? Not much. And I'll never say exactly what it was. I'm too shy for that.

One can make a theoretical Venn diagram with a circle of 'in love with' and 'maybe in love with me', with an overlap in it.

Brontabel voor hypothetisch Venn-diagram verliefdheden. / Source table for hypothetical Venn diagram crushes.
Periode /
Period
Aantallen "Verliefd Op" (meer dan alleen 'leuk' vinden) /
Numbers of "In Love With" (more than simply 'like')
Overlappend aantal in Venn-diagram /
Overlapping number in Venn diagram
Aantallen "Misschien verliefd op mij?" (of een mogelijke constatering achteraf, of niet serieus genomen, of niet wederkerig) /
Numbers "Maybe in love with me?" (or a possible conclusion afterwards, or not taken seriously, or not reciprocal)
Actrices waar ik een crush op had /
Actresses I had a crush on
1971-1978
(tijdperk kleuterschool en lagere school, leeftijd tussen de 5 en 12 jaar) /
(kindergarten and primary school era, age between 5 and 12)
4 1 Judi Bowker

Judi Bowker
speelde 'Vicky Gordon' in "The Adventures of Black Beauty" in de jaren 1972-1973 /
played 'Vicky Gordon' in "The Adventures of Black Beauty" in the years 1972-1973. .


Mariette Hartley

Mariette Hartley
speelde 'Zarabeth' in "All Our Yesterdays (Star Trek: The Original Series)" in 1969 (begin jaren 1970 te zien in de Lage Landen) /
played 'Zarabeth' in "All Our Yesterdays (Star Trek: The Original Series)" in 1969 (seen in the Low Countries in the early 1970s).


Susan Saint James

Susan Saint James
speelde 'Sally Hull McMillan' in "McMillan & Wife" in de jaren 1971-1977 /
played 'Sally Hull McMillan' in "McMillan & Wife" during the years 1971-1977.


Michèle Mercier

Michèle Mercier
speelde 'Angélique Sancé de Monteloup' in "Angélique" in de jaren 1964-1968 /
played 'Angélique Sancé de Monteloup' in "Angélique" in the years 1964-1968.


Lindsay Wagner

Lindsey Wagner
speelde 'Jaime Sommers' in "The Bionic Woman" in de jaren 1976-1978 /
played 'Jaime Sommers' in "The Bionic Woman" in the years 1976-1978.


Raquel Welch

Raquel Welch
speelde ondermeer 'Cora' in "Fantastic Voyage" in het jaar 1966 /
played 'Cora' in "Fantastic Voyage" in the year 1966.


1978-1986
(tijdperk middelbare school, werkloosheid thuis zittend en cursussen volgend, leeftijd tussen de 12 en 20 jaar) /
(high school era, unemployment sitting at home and taking courses, age between 12 and 20)
3 3 Heather Menzies

Heather Menzies
speelde 'Jessica Six' in "Logan's Run" in de jaren 1977-1978 /
played 'Jessica Six' in "Logan's Run" in the years 1977-1978.


Ali MacGraw

Ali MacGraw
speelde 'Natalie Jastrow' in "The Winds of War" in 1983 /
played 'Natalie Jastrow' in 'The Winds of War' in 1983.


Connie Sellecca

Connie Sellecca
speelde 'Pam Davidson' in "The Greatest American Hero" in de jaren 1981-1983 /
played 'Pam Davidson' in 'The Greatest American Hero' in the years 1981-1983.


1986-2011
(tijdperk eerste werkgever en curussen, leeftijd tussen de 20 en 45) /
(first employer era and courses, age between 20 and 45)
2 3 Starr Andreeff

Starr Andreeff
speelde 'Jodi Hurtz' in "Dance of the Damned" in 1989 /
played 'Jodi Hurtz' in 'Dance of the Damned' in 1989.


Sharon Stone

Sharon Stone
speelde 'Lori Quaid' in "Total Recall" in 1990 /
played 'Lori Quaid' in 'Total Recall' in 1990.


Megan Gallagher

Megan Gallagher
speelde 'Sandra Malloy' in "The Ambulance" in 1990 /
played 'Sandra Malloy' in 'The Ambulance' in 1990.


Jennifer Hettrick

Jennifer Hettrick
speelde 'Vash' in "Captain's Holliday (Star Trek: The Next Generation)" in 1990 /
played 'Vash' in "Captain's Holliday (Star Trek: The Next Generation)" in 1990. .


Famke Janssen

Famke Janssen
speelde 'Kamala' in "The Perfect Mate (Star Trek: The Next Generation)" in 1992 / played 'Kamala' in "The Perfect Mate (Star Trek: The Next Generation)" in 1992.


Terry Farrell

Terry Farrell
speelde 'Jadzia Dax' in "Star Trek: Deep Space Nine" in de jaren 1993-1998 /
played 'Jadzia Dax' in "Star Trek: Deep Space Nine" in the years 1993-1998.


Eliza Dushku

Eliza Dushku
speelde ondermeer 'Faith Lehane' in "Buffy the Vampire Slayer" en "Angel" in de jaren 1998-2003 /
played 'Faith Lehane' in "Buffy the Vampire Slayer" and "Angel" in the years 1998-2003, amongst other roles. .


Charlize Theron

Charlize Theron
speelde 'Mary Embrey' in "Hancock" in 2008 /
played 'Mary Embrey' in "Hancock" in 2008.


Scarlett Johansson

Scarlett Johansson
speelde 'Natasha Romanoff' in "Iron Man 2" in 2010 /
played 'Natasha Romanoff' in "Iron Man 2" in 2010.


2011-2023
(tijdperk alleenstaand wonen, niets werk of scholing gerelateerd, leeftijd tussen de 45 en 57) /
(era living alone, nothing related to work or education, age between 45 and 57)
2 1 Anne Hathaway

Anne Hathaway
speelde 'Selina Kyle' in "The Dark Knight Rises" in 2012 /
played 'Selina Kyle' in 'The Dark Knight Rises' in 2012.


Rebecca Romijn

Rebecca Romijn
speelde 'Eve Baird' in "The Librarians in de jaren 2014-2018 /
played 'Eve Baird' in 'The Librarians' in the years 2014-2018.

TOP
Eervolle vermeldingen / Honorable Mentions

Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Kathleen Beller
Kathleen Beller
Charisma Carpenter
Charisma Carpenter
Joan Severance
Joan Severance
Raechel Taylor
Raechel Taylor
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Kim Dickens
Kim DickensTOP
Concluderend / Concluding

"She's So High" is eigenlijk maar de mooie officiële smoes om alleen te zijn.
Officieuze smoezen zijn divers: Ego, autisme, luiheid, verwendheid, dysmorfofobie en neurofibromatose type 1.
De waarheid is dat ik in een permanente relatie ben met wat ik een abstractie zou noemen. En haar naam is "Solitair Libertas". Met andere woorden: het alleen zijn brengt mij een zoete vrijheid. Een vrijheid die ik naar alle waarschijnlijkheid nooit zal opgegeven.
Heb ik (nog steeds) romantische gevoelens tegenover vrouwen? Ja. Zal dat mijn leven ooit veranderen? Zeer waarschijnlijk niet. Ik geniet te veel van de Vrijheid.

"She's So High" is really only the pretty official excuse for being alone.
Unofficial excuses are diverse: Ego, autism, laziness, spoiledness, dysmorphophobia, and neurofibromatosis type I.
The truth is that I am in a permanent relationship with what I would call an abstraction. And her name is " Solitair Libertas." In other words, being alone brings me a sweet freedom. A freedom that, in all likelihood, I will never give up.
Do I (still) have romantic feelings towards women? Yes. Will that ever change my life? Most likely not. I enjoy Freedom too much.


TOPWouter Valentijn, 2021, 2023.


Wouter Valentijn ca. 1968 (2 j/y)
Wouter Valentijn ca. 1968 (2 j/y)

Voorouders / Ancestors

Ouders / Parents

Identiteit / Identity