Voorouders Valentijn, Van der Veeken en Wijnings

Het voorgeslacht van het nageslacht van Wouter Valentijn en Adriana Dijmphna Snelders.
Valentijn
Van der Veeken
Wijnings

Ouders / Parents

Valentijnsdag / Valentine's Day

Identiteit / Identity